Kalkulator folii

Proste narzędzie do obliczania potrzebnej ilości folii okiennej. Kalkulator folii wylicza wstępne zapotrzebowanie na folie okienne*

Proste narzędzie do obliczania potrzebnej ilości folii okiennej Kalkulator wylicza wstępne zapotrzebowanie na folie okienne *

Wybierz dostępną (w naszej ofercie) wysokość folii

Podaj wymiary okien

Okno 1


* kalkulator oblicza według swojego algorytmu, nie uwzględnia fragmentów folii, które pozostają przy docinaniu kolejnych formatek folii okiennej.

Kalkulator formatek

Kalkulator służy do pomocy obliczenia ile będzie potrzeba odciąć folii z rolki, podając wielkości formatek.