Folie Antywłamaniowe

Stanowią doskonałą ochronę przed siłowym usunięciem szyby.

Folie antywłamaniowe

Pomimo coraz bardziej zaawansowanych technicznie systemów alarmowych mechaniczne zabezpieczenie mienia nadal pozostaje jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony dobytku.


Folie antywłamaniowe stanowią doskonałą ochronę przed siłowym uszkodzeniem szyby, znacznie wydłużając czas potrzebny na dostanie się do zabezpieczonego wnętrza.

Pozostając niewidoczne na szybie folie antywłamaniowe są dodatkową barierą dla potencjalnego włamywacza.

Zaskoczenie niepowodzeniem przy pierwszych próbach rozbicia szkła, wydłużenie czasu w którym działania przestępcy są możliwe do zaobserwowania przez świadków i większa ilość hałasu zwiększają szanse odstąpienia od chęci popełnienia czynu zabronionego. Zwiększa się też szansa na zdemaskowanie przestępstwa przez osoby postronne.

Zalety folii antywłamaniowej

Ochrona przed odpryskami szkła

Mocne wiązanie się z szybą na której jest zamontowana folia antywłamaniowa ogranicza powstawanie rozprysków w przypadku stłuczenia. Ogranicza to ryzyko zranienia.

Ochronna przed zniszczeniami w czasie wybuchu w pomieszczeniu

Wzmocnienie pakietu szybowego wpływa na wyhamowanie fali uderzeniowej i ograniczenie zniszczeń w przypadku wybuchu w chronionych folią antywłamaniową pomieszczeniach.

Ochrona przed zniszczeniami pożarowymi

Wzmocnienie pakietu szybowego wpływa na wyhamowanie fali uderzeniowej i ograniczenie zniszczeń w przypadku wybuchu w chronionych folią antywłamaniową pomieszczeniach.

Ochrona UV

Stanowi doskonałą ochronę również przed szkodliwym działaniem promieni UV, które przyspieszają starzenie się przedmiotów i utratę przez nie kolorów.

Niższe składki ubezpieczeniowe

Zastosowanie folii antywłamaniowych może być uwzględnione przez ubezpieczycieli jako podniesienie stanu bezpieczeństwa pomieszczeń. Dzięki temu oferowane koszty składek mogą być atrakcyjniejsze.

Niewidoczna na szybie

Folia pozostaje niewidoczną na szybie, dzięki czemu w przypadku ataku stanowi niespodziewaną , dodatkową przeszkodę.

Atrakcyjne wizualnie

Niebagatelne znaczenie ma aspekt wizualny. Pozostając niewidocznymi folie antywłamaniowe są dużo atrakcyjniejszym rozwiązaniem w coraz mocniej przeszkolonych domach i budynkach firmowych niż kraty.

Jak działa folia antywłamaniowa?

Aby uzyskać wyobrażenie o odporności pakietu szybowego z folią antywłamaniową odnosimy się klasyfikacji (klasy bezpieczeństwa) przyjętej dla szkła ochronnego.


Badania wytrzymałości przeprowadza się przy użyciu mechanizmu pozwalającego na swobodne spadanie na badaną powierzchnię metalowej kuli. Chociaż wygenerowane w ten sposób działania nie odwzorowują realnego działania człowieka, pozwalają na sklasyfikowanie i odpowiednie do wymaganych założeń dobranie pakietów antywłamaniowych.


Testy przeprowadzane są w ściśle określonych przez normy warunkach i przy pomocy znormalizowanych mechanizmów. Precyzyjne określenie parametrów takich jak temperatura, szybkość i masa elementów ruchomych, kąty uderzenia czy sposoby mocowania testowanych szyb pozwalają na uzyskanie obiektywnych danych o ich wytrzymałości.


Oferowane przez firmę Amplus spełniają normy odpowiadające klasom wytrzymałości P1 i P2. Odpowiada to trzykrotnemu uderzeniu, pod wpływem przyspieszenia ziemskiego, ponad 4 kilogramowej kuli odpowiednio z wysokości 1500 i 3000 mm.

Inne rodzaje folii antywłamaniowych

Folia antywłamaniowa P1 wewnętrzna

Klasy P1

Wewnętrzne

Klasy P1 – Silver

Wewnętrzne

Klasy P1

Zewnętrzne

Klasy P2

Wewnętrzne

Skontaktuj się z nami

Sprzedaż hurtowa i detaliczna

42 250 77 56

Montaż folii okiennej

42 250 73 34

Dział techniczno-wdrożeniowy 
(badania, ekspertyzy, warsztaty)