Folie antywłamaniowe

Pomimo coraz bardziej zaawansowanych technicznie systemów alarmowych mechaniczne zabezpieczenie mienia nadal pozostaje jednym z najskuteczniejszych sposobów ochrony dobytku.

Folie antywłamaniowe stanowią doskonałą ochronę przed siłowym uszkodzeniem szyby, znacznie wydłużając czas potrzebny na dostanie się do zabezpieczonego wnętrza. 

Pozostając niewidoczne na szybie folie antywłamaniowe są dodatkową barierą dla potencjalnego włamywacza. Zaskoczenie niepowodzeniem przy pierwszych próbach rozbicia szkła, wydłużenie czasu w którym działania przestępcy są możliwe do zaobserwowania przez świadków i większa ilość hałasu zwiększają szanse odstąpienia od chęci popełnienia czynu zabronionego. Zwiększa się też szansa na zdemaskowanie przestępstwa przez osoby postronne.

Pakiet szybowy P4-test wytrzymałości

Jedną z wielu zalet folii antywłamaniowych jest ograniczanie hałasu z zewnątrz. Poprawia to komfort przebywania w pomieszczeniach narażonych na hałas z pobliskich ulic czy innych źródeł dźwięku. 

Mocne wiązanie się z szybą na której jest zamontowana folia antywłamaniowa ogranicza powstawanie rozprysków w przypadku stłuczenia. Ogranicza to ryzyko zranienia.

Wzmocnienie pakietu szybowego wpływa na wyhamowanie fali uderzeniowej i ograniczenie zniszczeń w przypadku wybuchu w chronionych folią antywłamaniową pomieszczeniach.

Wydłużając czas powstania pęknięć szyb na skutek wysokiej temperatury w momencie powstania pożaru folie antywłamaniowe ograniczają dopływ tlenu do pomieszczeń zajętych ogniem. Ma to kluczowe znaczenie dla utrudnienia rozprzestrzeniania się pożarów i ograniczenia zniszczeń które one powodują. 

Zastosowanie  folii antywłamaniowych może być uwzględnione przez ubezpieczycieli jako podniesienie stanu bezpieczeństwa pomieszczeń. Dzięki temu oferowane koszty składek mogą być atrakcyjniejsze.

Niebagatelne znaczenie ma aspekt wizualny. Pozostając niewidocznymi folie antywłamaniowe są dużo atrakcyjniejszym rozwiązaniem w coraz mocniej przeszkolonych domach i budynkach firmowych niż kraty.   

Nie chcesz czekać? Skontaktuj się z nami: 42 250-77-56 lub handel@foliaokienna.pl

Klasy bezpieczeństwa

Aby uzyskać wyobrażenie o odporności pakietu szybowego z folią antywłamaniową odnosimy się klasyfikacji przyjętej dla szkła ochronnego.

Badania wytrzymałości przeprowadza się przy użyciu mechanizmu pozwalającego na swobodne spadanie na badaną powierzchnię metalowej kuli. Chociaż wygenerowane w ten sposób działania nie odwzorowują realnego działania człowieka, pozwalają na sklasyfikowanie i odpowiednie do wymaganych założeń dobranie pakietów antywłamaniowych.

Testy przeprowadzane są w ściśle określonych przez normy warunkach i przy pomocy znormalizowanych mechanizmów. Precyzyjne określenie parametrów takich jak temperatura, szybkość i masa elementów ruchomych, kąty uderzenia czy sposoby mocowania testowanych szyb pozwalają na uzyskanie obiektywnych danych o ich wytrzymałości.

Oferowane przez firmę Amplus spełniają normy odpowiadające klasom wytrzymałości P1 i P2. Odpowiada to  trzykrotnemu uderzeniu, pod wpływem przyspieszenia ziemskiego, ponad 4 kilogramowej kuli odpowiednio z wysokości 1500 i 3000 mm. 

 

Dostępne folie antywłamaniowe

Folia antywłamaniowa P1 ze względu na cechy wymienione poniżej jest doskonała alternatywą dla krat okiennych lub innych mechanicznych zabezpieczeń.

Zaletami folii antywłamaniowej są przede wszystkim: 

 • ochrona przed rozbiciem szyby oraz utrzymywaniem w całości kawałków szyby która uległa pęknięciom
 •  pozostawanie niewidoczną na szybie, dzięki czemu w przypadku ataku stanowi niespodziewaną , dodatkową przeszkodę
 • zmniejsza ryzyko odniesienia obrażeń odłamkami szkła w momencie przypadkowego stłuczenia
 • stanowi doskonałą ochronę również przed szkodliwym działaniem promieni UV, które przyspieszają starzenie się przedmiotów i utratę przez nie kolorów

Klasa odporności P1 gwarantuje wydłużenie czasu potrzebnego do przedostania się do wnętrza chronionego. Utrzymując w całości narażony na atak pakiet szybowy, stanowi doskonałą ochronę przed niepowołanymi próbami włamań do domów i firm.

Folia posiada atesty:

– Atest Instytutu Techniki Budowlanej,

– Atest Higieniczny.

Dane techniczne
Redukcja promieni UV
99 %
Przepuszczalność światła
89%
Całkowita redukcja promieni słonecznych
17 %
Kolor
bezbarwna
Zastosowanie
folia wewnętrzna
Grubość folii
240 μm
Klasa bezpieczeństwa
P1

Folia okienna antywłamaniowa ochronna wewnętrzna Silver klasy P1 to doskonałe połączenie folii antywłamaniowej oraz folii przeciwsłonecznej.

Folia antywłamaniowa Silver na co dzień pełni funkcje ochronne zapobiegające przegrzewaniu się pomieszczeń. Intensywnie redukując oddziaływanie promieniowania słonecznego, pozwala zachować komfort termiczny w pomieszczeniach. Dodatkowo efekt lustra weneckiego powstający gdy na zewnątrz jest silniejsze oświetlenie niż w mieszkaniu, pozwala zachować prywatność ograniczając widoczność od strony ulicy.

Wysoka wytrzymałość folii antywłamaniowej Silver, która montowana jest od wewnątrz zabezpieczanych pomieszczeń zapewnia doskonałą ochronę antywłamaniową. W przypadku próby mechanicznego uszkodzenia szyby folia praktycznie zapobiega jej rozbiciu. Przytrzymuje kawałki szkła, uniemożliwiając wtargnięcie do środka. Dodatkowo potencjalnie niebezpieczne dla domowników szklane fragmenty nie wpadają do wnętrza mieszkania.

Folia posiada atesty:
– Atest Instytutu Techniki Budowlanej,
– Atest Higieniczny.

Dane techniczne
Redukcja promieni UV
99 %
Przepuszczalność światła
17 %
Całkowita redukcja promieni słonecznych
80 %
Kolor
srebrna
Zastosowanie
folia wewnętrzna
Grubość folii
240 μm
Klasa bezpieczeństwa
P1

Folia okienna antywłamaniowa ochronna zewnętrzna klasy P1 zgodnie z posiadaną klasą w testach wytrzymałości wytrzymuje uderzenie ponad 4 kilogramową kulą z wysokości 1,5 metra. Zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa.
Dzięki folii okiennej antywłamaniowej zewnętrznej klasy P1:

 •  w przypadku stłuczenia szyby kawałki szkła pozostają na miejscu, przytwierdzone do folii
   
 • dostanie się wnętrz pomieszczeń dzięki wybiciu okna jest mocno utrudnione
 • sforsowanie przeszkody jaką stanowi okno zabezpieczone niewidoczną folia staje się niemożliwe bez użycia specjalistycznych przyrządów
 • czas potrzebny do dokonania włamania znacznie się wydłuża, a napotkanie nieprzewidzianej przeszkody może skutecznie zniechęcić potencjalnych agresorów

Dzięki zewnętrznemu montażowi folii nasze okno uzyskuje dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowymi uszkodzeniami. Folia zapewnia wysokie bezpieczeństwo minimalizując ryzyko zranienia ludzi czy zwierząt nawet w przypadku znacznego naruszenia struktury szkła.

Folia posiada atesty:
– Atest Instytutu Techniki Budowlanej,
– Atest Higieniczny.

Dane techniczne
Redukcja promieni UV
99 %
Przepuszczalność światła
89%
Całkowita redukcja promieni słonecznych
17 %
Kolor
bezbarwna
Zastosowanie
folia zewnętrzna
Grubość folii
240 μm
Klasa bezpieczeństwa
P1

Folia okienna antywłamaniowa klasy P2 to folia okienna, która zdecydowanie ogranicza szanse na wtargnięcie do wnętrza pomieszczenia. Chroni także przed skutkami uszkodzenia samej szyby.

Folia okienna antywłamaniowa o klasie ochronnej P2:

 • Utrudniając rozbicie szyby zdecydowanie utrudnia wtargnięcie do pomieszczeń nią zabezpieczonych
 • Dzięki przezroczystości pozostaje niewidoczna na szybie, dając niespodziewaną przeszkodę potencjalnym włamywaczom.
 • Dzięki utrzymywaniu razem kawałków stłuczonego szkła znacznie maleje ryzyko zranienia ludzi lub zwierząt
 • Folia nie przepuszcza promieni UV, dzięki czemu chroni kolory przed płowieniem 

Folia antywłamaniowa klasy P2 jest odporna na przebicie 4 kilogramową kulą z wysokości 3 metrów. Duża grubość i wytrzymałość folii utrudnia a niejednokrotnie wręcz uniemożliwia dostanie się do środka zabezpieczonych pomieszczeń przy próbie włamania przez okno.

Dzięki temu, że folia jest kompletnie niewidoczna, w żaden sposób nie wpływa na estetykę pomieszczeń w przeciwieństwie do krat czy innych mechanicznych zabezpieczeń. 

Próba włamania do tak zabezpieczonego pomieszczenia wymaga użycia specjalistycznych narzędzi. Nawet w przypadku ich posiadania czas potrzebny do pokonania takiej niespodziewanej przeszkody znacznie wydłuża sam akt włamania. Zwiększa to szanse na zdemaskowanie przestępców i ułatwia interwencje służb ochrony lub policji. 

Folia antywłamaniowa klasy P2 (według normy EN/PL – 356 ) może znaleźć też zastosowanie przy oknach antywłamaniowych, określanych klasą odporności na włamanie RC.  Jednak nie w każdej klasie odporności na włamanie folia antywłamaniowa, może być zastosowana. Polska norma podaje szczegółowo co dane okno, czyli i szyba i ościeżnica musi spełnić aby zakwalifikować się do odpowiednie klasy antywłamaniowej. Jeśli mają Państwo wątpliwości jakiej folii użyć prosimy o kontakt z naszym działem technicznym.

laboratorium@foliaokienna.pl

Folia posiada atesty:

– Atest Instytutu Techniki Budowlanej,

– Atest Higieniczny.

Dane techniczne
Redukcja promieni UV
99 %
Przepuszczalność światła
83 %
Całkowita redukcja promieni słonecznych
20 %
Kolor
bezbarwna
Zastosowanie
folia wewnętrzna
Grubość folii
350 μm
Klasa bezpieczeństwa
P2