Sieć komórkowa 5G

Standard Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego który system 5G musi być w stanie obsłużyć zawiera zarówno wymagania co do parametrów wydajnościowych jak i zastosowań.

WYDAJNOŚĆ:

  • Przepływność do 20 Gb/s w łączu do terminala („w dół”)
  • Przepływność do 10 Gb/s w łączu do sieci („w górę”)
  • Opóźnienia na poziomie 4 ms dla zastosowań eMBB i 1 ms dla zastosowań URLLC
  • Efektywność widmowa do 30 bit/s/Hz
  • Poziom błędów dla zastosowania URLLC na poziomie 10−5

ZASTOSOWANIA:

  • eMBB (enhanced Mobile Broadband) – dostęp wysokich prędkości, w tym również dla użytkowników stacjonarnych (Fixed Wireless Access).
  • URLLC (Ultra Reliable Low Latency Communications) – zastosowania wymagające bardzo niskich opóźnień (poniżej 1 ms) i/lub bardzo wysokiej niezawodności (poziom błędów 10−5)
  • mMTC (massive Machine Type Communications) – dla szerokiego spektrum zastosowań Internetu Rzeczy, z możliwością obsłużenia do 1 mln urządzeń na km².

New Radio Access Technology (NR) to oficjalna nazwa dla technologii transmisji danych w sieci piątej generacji. Organizacja 3GPP, regulująca standardy komórkowe zastrzegła także oficjalne logo wraz ze szczegółowymi wytycznymi jego używania.

Częstotliwości przeznaczone do użycia przez nową generację sieci podzielono na pasma niskie i wysokie. Wartość graniczna ustalona została na 6GHz.

Architektura sieci zakłada współdziałanie LTE i NR, co zostało uwzględnione w standaryzacji sieci 5G. Sieć umożliwiać ma oferowanie wyspecjalizowanych pasm sieci, dedykowanych konkretnym grupom zastosowań, a także klientom, dostarczając dodatkowe usługi i zabezpieczenia.

W związku z wysokimi wymaganiami technicznymi stawianymi przy budowie infrastruktury, w Polsce została stukrotnie podniesiona dopuszczalna norma dawki dozwolonego promieniowania z 0,1 W/m² na 10 W/m².