Przepuszczalność energii słonecznej różnych pakietów szybowych

W powyższym doświadczeniu, zamiast naturalnego światła słonecznego, użyto specjalnych żarówek emitujących promieniowanie zbliżone do spektrum słonecznego. Porównane zostaną różne typy pakietów szybowych pod kątem przepuszczania całkowitej energii słonecznej.

Opis stanowiska pomiarowego

Okno pierwsze

Zespolony pakiet szybowy składający się z dwóch szyb. Od strony źródła światła znajduje się zwykła szyba, druga to szyba niskoemisyjna. Przestrzeń pomiędzy szybami wypełnia gaz.

Okno drugie

Budowa okna jest identyczna, jak w przypadku okna pierwszego, z tym, że na szybę zwykłą od strony żarówki zamontowano folię przeciwsłoneczną zewnętrzną Neutral 25.

Okno trzecie

Zastosowano pakiet szybowy zespolony z gazem wypełniającym. Szyba od strony żarówki to przeciwsłoneczna refleksyjna szyba typu stopsol, druga to podobnie jak w pozostałych przypadkach szyba niskoemisyjna.

W celu zapewnienia obiektywnych pomiarów zastosowano sterownik (urządzenie nr 4), zapewniający jednakową moc promieniowania żarówek.

sprzęt laboratoryjny do folii
Miernik natężenia promieniowania słonecznego

Pomiary odbywają się  miernikiem natężenia promieniowania słonecznego w jednostkach W/m2

Doświadczenie polega na pomiarze ilości przepuszczanej energii słonecznej (emitowanej ze specjalnie przystosowanych w tym celu żarówek) przez pakiet szybowy numer dwa (okno z folią przeciwsłoneczną), oraz okno numer trzy (z szybą przeciwsłoneczną).

Jako punkt odniesienia posłużą wyniki pomiarów z okna numer jeden, zbudowanego ze standardowych szyb i bez folii przeciwsłonecznej.

badanie folii okiennych
1. Standardowy pakiet szybowy
wyniki badań folii przeciwsłonecznych
2. Standardowy pakiet szybowy z folią przeciwsłoneczną Neutral 25
wyniki badan naklejek na okna
3. Pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną

Wyniki pomiarów

OKNO NR 1
Standardowy pakiet szybowy przepuszcza 13,10 W/m2

OKNO NR 2
Pakiet szybowy standardowy z folią przeciwsłoneczną Neutral 25 przepuszcza 2,90 W/m2

OKNO NR 3
Pakiet z szybą przeciwsłoneczną przepuszcza  3,10 W/m2

Podsumowując wyniki pomiarów można stwierdzić, że w stosunku do standardowego pakietu szybowego, zarówno pakiet szybowy z zamontowaną folią przeciwsłoneczną, jak i okno z szybą przeciwsłoneczną, zdecydowanie ograniczają przepuszczanie energii słonecznej. Co więcej czynią to w podobnym zakresie wartości.

Całkowita redukcja promieni słonecznych Przepuszczalność światła
Folia przeciwsłoneczna
74 %
21 %
Szyba przeciwsłoneczna
80 %
12 %

Zakładając, że przez okno nr 1 (standardowy pakiet szybowy) do wnętrza przedostaje się 100% możliwej energii słonecznej, a zatem ciepła, obliczenia poniżej wykażą, że pozostałe okna, czyli pakiet z folią przeciwsłoneczną i pakiet z szybą przeciwsłoneczną zatrzymują około 80% tej energii.

13,1 W/m2 = 100 % przedostającej się energii słonecznej
   3 W / m2  = 22 % przedostającej się energii słonecznej

100%-22%=78%

Doświadczenie wykazało, że pakiety standardowe i pakiety z szybą przeciwsłoneczną są niezwykle skuteczne w redukcji energii słonecznej, przedostającej się do wnętrz pomieszczeń.