Pomiar całkowitej redukcji promieniowania słonecznego

Całkowita redukcja promieniowania słonecznego (wartość podawana w procentach) to ilość zatrzymanego promieniowania słonecznego przez folię okienną przeciwsłoneczną. Na jej wartość składa się energia słoneczna zarówno odbita od powierzchni folii, jak i ta przez folię zaabsorbowana.

Wyniki pomiarów uzyskane w powyższym doświadczeniu:

-Szyba zespolona standardowa o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 przepuszcza 28,5 W/m2

-Taka sama szyba zespolona o współczynniku U=1,1 na której zamontowano folię przeciwsłoneczną, przepuszcza jedynie 5,9 W/m2

Zaprezentowane pomiary udowadniają, że okna, na których zamontowano folie przeciwsłoneczne redukują promieniowanie słoneczne w około 80% w stosunku do okien niezabezpieczonych folią.