Polaryzacja światła liniowa

Polaryzacja światła

Światło widzialne , którego  źródłem  jest np.: żarówka, jest światłem niespolaryzowanym. Oznacza to, że wektory promieniowania magnetycznego i elektrycznego rozchodzą się w sposób nieuporządkowany. Polaryzacja fali świetlnej polega na wymuszeniu drgań pola elektrycznego i magnetycznego w jednym stałym kierunku, który narzuca rodzaj użytego polaryzatora.

Rysunek poniżej przedstawia polaryzację fali świetlnej przez polaryzator z mikro żaluzją, jaki jest folia polaryzacyjna. Przepuszcza ona jedynie część fali, które pokrywają się z płaszczyzną żaluzji polaryzatora, eliminując pozostałe składowe promieniowania. W efekcie otrzymujemy światło spolaryzowane liniowo.

Kolejny polaryzator jest ustawiony mikrożaluzjami pod kątem 90°. Powoduje to całkowite zatrzymanie fali świetlnej.

Polaryzacja liniowa światła
Blokowanie fali świetlnej przez układ foli polaryzacyjnych liniowych ustawionych pod kątem 90° w stosunku do siebie