Nagrzewanie się różnych pakietów szybowych

folia przeciwsłoneczna pomiar termometrem
Standardowy pakiet szybowy z folią przeciwsłoneczną Neutral 25
badanie skuteczności folii przeciwsłonecznej
Pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną StoSol

W doświadczeniu zastosowano żarówki emitujące światło zbliżone do naturalnego promieniowania słonecznego.

Wyniki mierzono termometrem laserowym w warunkach zbliżonych do letniego, słonecznego dnia.

OKNO NR 2
Pakiet szybowy z folią przeciwsłoneczną Neutral 25, temperatura 29⁰ C

OKNO NR 3
Pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną, temperatura 36⁰ C

WNIOSKI

Pakiet szybowy z szybą przeciwsłoneczną nagrzewa się w znacznie większym stopniu, niż okno zabezpieczone folią przeciwsłoneczną. Powoduje to wtórne nagrzewanie się pomieszczeń, co osłabia przeciwsłoneczny efekt działania szyby.

jak działa folia przeciwsłoneczna?
Pakiet z szybą przeciwsłoneczną GREY
przedstawienie jak działa folia przeciwsłoneczna
Pakiet standardowy szybowy z folią przeciwsłoneczną

Na grafice powyżej mają Państwo zaprezentowane w jaki sposób zachowuje się energia słoneczna przepuszczana do mieszkań:

– przez okno z zamontowana folią zewnętrzną 

– okno z przeciwsłoneczną szybą typu stopsol.

Na całkowitą energię słoneczną składają się:

1)  odbita energia słoneczna ( refleksyjność )- ilość energii słonecznej, która zostaje odbita od zewnętrznej powierzchni pakietu szybowego
2) pochłaniana energia słoneczna ( absorpcja ) – jest to ilość energii słonecznej, która zostaje bezpośrednio pochłonięta przez szybę w pakiecie szybowym i w rezultacie powoduje nagrzewanie pakietu.
3) przepuszczana energia słoneczna ( transmisja ) – jest to ilość energii słonecznej, która bezpośrednio przenika przez pakiet szybowy.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na podnoszenie się i utrzymywanie podwyższonej temperatury jest oddawanie ciepła przez nagrzane przedmioty.

Rysunek 1 pokazuje zjawiska, jakie zachodzą w pakiecie szybowym z szybą przeciwsłoneczną. Jej zastosowanie powoduje, że bezpośrednio do pomieszczenia przenika niewielki procent energii, natomiast znaczna część promieniowania słonecznego zostaje odbita. Jednocześnie widać, że sam pakiet szybowy kumuluje znaczącą część energii słonecznej. Powoduje to nagrzanie się okna i w konsekwencji oddawanie przez nie ciepła na zewnątrz, i co niekorzystne z punktu widzenia użytkownika, do wewnątrz pomieszczenia.   

Rysunek 2 przedstawia analogiczną sytuację w przypadku zastosowania standardowego pakietu szybowego z zewnętrzną folią przeciwsłoneczną. Tak samo jak w przypadku okna z szybą przeciwsłoneczną, znaczna część docierającej do powierzchni okna energii słonecznej, zostaje odbita. Różnicę widać dopiero w absorbcji ciepła przez pakiet szybowy. Zastosowanie folii zewnętrznej przeciwsłonecznej zdecydowanie ogranicza nagrzewanie się powierzchni okna, a co za tym idzie oddawanie przez nie ciepła do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia.

Całkawita redukcja energii słonecznej Pakiet z szybą przeciwsłoneczną GREY Pakiet standardowy z folią przeciwsłoneczną Neutral 25
Bezpośrednia Transmisja Energii
13 %
13 %
Odbicie Energii
32 %
67 %
Całkowita Absorpcja
55 %
20 %
Kolor
szara
szara

Wyniki pomiarów w powyższej tabeli potwierdzają, że przepuszczalność energii słonecznej pakietu z szybą przeciwsłoneczną i standardowego pakietu z folią przeciwsłoneczną jest taka sama. O skuteczności produktów w zabezpieczeniu przed przegrzaniem pomieszczeń świadczą dwa pozostałe, powiązane ze sobą parametry, odbicie energii i całkowita absorpcja. Zwłaszcza ta ostatnia wartość, zdecydowanie niższa dla standardowego pakietu szybowego z folią przeciwsłoneczną, pokazuje, że jest to najlepsze możliwe rozwiązanie zabezpieczające przed przegrzewaniem pomieszczeń.