Fotochromizm

Fotochromizm (fotochromia, fotochromatyczność) polega na zmianie struktury chemicznej materiału pod wpływem światła. Proces jest odwracalny, co oznacza, że po ustaniu ekspozycji na światło materiał wraca do swojej wcześniejszej formy, np.: ponownie staje się przezroczysty.

Zjawisko fotochromizmu może wywoływać światło z całego zakresu fal od ultrafioletu przez pasmo światła widzialnego na podczerwieni kończąc. Zjawisko to występuje zarówno w materiałach organicznych jak i nieorganicznych.

Zjawisko fotochromatyczności zostało opisane przez Warkwalda w latach ’80 XIX wieku pod nazwą fototropii. W latach ’50 wieku XX Yehuda Hirshberg z Instytutu Nauki im. Weizmanna w Izraelu zastosował funkcjionującą obecnie nazwę fotochromizm.

Zjawisko fotochromizmu w różnorakich materiałach znalazło szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach. Najbardziej znanym zastosowaniem są okulary z przyciemniającymi się pod wpływem słońca soczewkami. Poza tym zjawisko fotochromizmu znalazło zastosowanie w chemii supramolekularnej, przechowywaniu danych informatycznych, magazynowaniu energii słonecznej, czy bardziej komercyjnych jak produkcja zabawek, kosmetyków czy ubrań z elementami aktywowanymi światłem.