Działanie przezroczystych folii przeciwsłonecznych

Najnowocześniejsze folie okienne, zbudowane z tlenków ceramicznych, dzięki użytym unikalnym rozwiązaniom technologicznym zapewniają:

  • bardzo wysoką przepuszczalność światła dziennego – po zamontowaniu na szybie pozostają niemal niewidoczne dla ludzkiego oka
  • całkowitą redukcję promieniowania ultrafioletowego, zapobiegając płowieniu kolorów ścian, mebli czy ubrań
  • wysoką redukcję promieniowania podczerwonego IR ograniczając przegrzewanie pomieszczeń

Obrazek powyżej prezentuje Państwu zakres fal elektromagnetycznych, docierających do powierzchni Ziemi. Światło widzialne dla człowieka stanowi jego przeważającą część, pozostałe składowe to ultrafiolet i podczerwień. Jak widać, za odczuwanie ciepła odpowiedzialne jest w głównej mierze, niewidoczne dla ludzkiego oka, promieniowanie podczerwone.

Tabela nr 1

Folia Odcień / Kolor Całkowita redukcja promieniowania słonecznego
Folia Selektywna Invisible Premium
Przejrzysty
57 %

Wyniki pomiarów widoczne w tabeli powyżej pokazują, że przy zachowaniu pełnej przejrzystości folie selektywne redukują całkowite promieniowanie słoneczne na poziomie 57%

Efekt ten uzyskano dzięki redukcji przepuszczania podczerwieni, przy niemal niezauważalnej dla oka redukcji światła słonecznego.

sprzęt do badania folii okiennej
Miernik spektrum słonecznego (przepuszczalności fal elektromagnetycznych w 3 zakresach UV, światło widzialne i IR)

Miernik spektrum słonecznego służy do pomiaru przepuszczalności fal elektromagnetycznych. Odejmując od 100% wskazanie miernika (czyli przepuszczalność w zakresie widzialnym) otrzymujemy wynik z wartością procentową całkowitej redukcji w tym zakresie pomiarowym.

Pomiar dla folii okiennej Invisible Premium

sprzęt do badania folii
Miernik wyzerowany
folia okienna
Pomiar folii Invisible Premium
Wynik pomiaru folii okiennej Invisible Premium
Całkowita Redukcja Promieniowania Słonecznego
57 %
Przepuszczalność światła
65 %
Redukcja promieniowania IR
99 %

Jak wynika z pomiarów poszczególne wielkości mają następujące wartości:

  • redukcja UV 100%= 100%-0 (przepuszczalność promieniowania UV wynosi 0%)
  • redukcja promieniowania widzialnego 28%=100%-72%(przepuszczalność promieniowania widzialnego)
  • redukcja promieniowania podczerwonego 90%=100%-10%(przepuszczalność promieniowania IR)
folia przeciwsłoneczna zakres działania

Wnioski z pomiarów dla folii przeciwsłonecznej selektywnej Invisible Premium:​

  • redukcja aż o 90% promieniowania podczerwonego, a co za tym idzie odczuwalnego ciepła
  • przepuszcza promieni świetlnych na poziomie 72 %(światła widzialnego)
  •  redukuje do 100% promieni UV ( promienie UV, odpowiadają za płowienie kolorów)

Podsumowanie

Folia okienna Invisible Premium
Całkowita Redukcja Promieniowania Słonecznego
40%
Odcień
Przejrzysty
Redukcja UV
100 %
Redukcja światła
28 %
Redukcja ciepła
90 %

Tabele powyżej pokazują prawidłowy sposób opisu parametrów folii okiennych selektywnych. Niestety, często są one błędnie podawane przez sprzedawców, którzy nie odróżniają parametru całkowitej redukcji promieni podczerwonych od parametru całkowitej redukcji promieniowania słonecznego. Na ten ostatni składa się suma wartości redukcji, jaką folia uzyskuje dla wszystkich zakresów czyli dla podczerwieni, ultrafioletu i promieniowania widzialnego.

Jak widać z uzyskanych wyników pomiarów, poza doskonałymi wartościami ochrony przed promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym, przejrzyste folie selektywne uzyskują świetne wartości przepuszczalności światła widzialnego, dając ochronę przed nagrzewaniem.